Sjöö Castle Avenue 1
Lönn (Acer platanoides) med lönnlöv
The beautiful Sjöö Castle avenue contain trees from the end of the 17th century and forward. The image shows early leaves on a Norway maple.
Längs uppfartsvägen mot uppländska Sjöö slott står en av mellansvergies vackraste alléer med en blandning av träd från slutet av 1600-talet och framåt. På bilden en lönn.

Click the image for next page or use the links below to come directly to a few selected pages:

The avenue   Giant ash   Pollarded limes   The oldest tree   Runstone

Klicka på bilden för att byta sida eller använd länkarna nedan för att direkt komma till några utvalda sidor:

Allén   Jätteask   Hamlade lindar   Det äldsta trädet   Runsten
© UP Creative Support (2009)  Photo: Birger Johansson   Contact: