Jätten på Gällstaö 4
Grova grenar på gammal jätteek
Jätten på Gällstaö är 10.1 meter i omkrets, 19 meter hög och den har en volym på hela 63 kubikmeter, beräknat med TreeCalc. Denna ek är ett av Sveriges största träd och en nordisk gigant.
© UP Creative Support (2007)