Jätten på Gällstaö 3
Jätteeken på Gällstaö
Den naturminnesmärkta Gällstaöjätten är en av Sveriges fyra grövsta ekar. På Gällstaö finns även flera andra riktigt grova naturminnesmärkta ekar. På Ekerö, bara någon kilometer bort, finns dessutom Sveriges näst grövsta ek. Gällstaö med omnejd kan vara Sveriges främsta lokal för riktigt stora träd. Bördiga lerjordar och ett gynnsamt klimat på Mälaröarna har bidragit till att det blivit så.

1925 utgjordes ekbeståndet på denna plats bl a av ett tiotal träd som var mer än 5 meter i omkrets. Då ingick ekarna i en blandskog på knappt 4 ha. Även då betade djur här, fast på ett större område än idag. Sedan dess har sommarstugor och permanentbostäder förvandlat skogen till trädgårdstomter, men flera av de grova ekarna finns ännu kvar.
© UP Creative Support (2007)